top of page
השקעות בבריטניה
1

רכישת קרקעות ונכסים

ניהול תב"ע ותכנון

3

ניהול פרוייקטים ופיננסי

4

בנייה ו

פיקוח

5

ניהול נכסים ומכירות

מדוע להשקיע בשוק הנדל"ן בבריטניה?

משקיפות מלאה, יציבות פוליטית, חברתית וסביבתית, מאות שנים של צמיחת הון, ביקוש עקבי, תשואות גבוהות וכמות הכספים הנמוכה הנדרשת כדי להיכנס לשוק הנדל"ן בבריטניה, אין זה פלא שבריטניה נחשבת ל"גן עדן בטוח" למשקיעים בינלאומיים המעוניינים להשיג את התשואה הגבוהה ביותר על השקעותיהם, תוך הבטחת השקעותיהם  ברמות הסיכון הנמוכות ביותר ובהון עצמי נמוך.

UK FLAG.png
בטחון
ביטחון

שקיפות באמצעות מאגרי נתונים ממשלתיים בחינם, פתוחים וידידותיים למשתמש

 

 

יציבות פוליטית, חברתית וסביבתית

 

 

 

צמיחה מתמדת וביקוש עקבי

 

 

 

 

Graph
רווחים גבוהים

​מגורים - מעל 7% תשואה במקומות מרכזיים ומעל 10% במקומות משניים

נכסים מסחריים - מעל 10% תשואה במקומות מרכזיים 

רווח יזמי של 20-50% ו 1-3 שנים מרכישה למפתח

Coins
הון עצמי נמוך

השקעה בנכס החל מ-200,000 ₪ בלבד

 

 

ריבית נמוכה להלוואה של עד 60%

 

 

 

 

עלויות מיסוי ותפעול נמוכות

bottom of page