top of page
ניהול פיננסי

הערכות כדאיות 

הערכת עלות כנגד רווחים אינה יכולה להיגזר מתרחיש בודד. זה צריך לכלול את כל התרחישים האפשריים שיכולים להתרחש בכל השלבים.  לא רק כדי לוודא אם התוכנית היא בת קיימא, אלא כדי לקבוע את הפתרון הרווחי ביותר, שיהפוך מאוחר יותר לנושא החוזר לאורך תהליך התכנון והביצוע כדי לשמר את כדאיות המיזם.  

הנדסת ערך

הנדסת ערך הוא התהליך של הפחתת עלות הפרויקט, ללא התפשרות על איכות המוצר הסופי. אנו יכולים להציע פתרונות עיצוב טכניים להפחתת עלות הפרויקט הצפויה בשלב התכנון ולייעץ לגבי שיטות הבנייה המתקדמות והעדכניות ביותר להפחתת השפעות העלויות באתר. 

פיקוח עלויות

המודעות הפיננסית והידע שלנו בתחום הבנייה יכולים לסייע ללקוחותינו לקבוע את אסטרטגיית התשלומים האידיאלית עבור כל מחזיקי העניין בפרויקט ולאחר מכן, לעקוב אחר ההתקדמות כדי להבטיח שכל התשלומים ישוחררו בהתאם.  למרות שאנו יכולים לבצע ביקורים באתר במהלך שלב הבנייה, אנו מתגאים ביכולתנו לספק ללקוחותינו ייעוץ עלויות איכותי לאורך כל שלבי  התכנון, כאשר אנו יכולים להבטיח חיסכון משמעותי בעלויות במהלך כל שלב ושלב.  

תכנון פיננסי

אנו מבינים שלעלות המימון יכולה להיות השפעה דרמטית על רווחי המייזם של לקוחותינו, במיוחד בהתחשב בשוק הפיננסי ההפכפך של היום. לכן, אנו יכולים לספק ללקוחותינו תוכניות ייזום מלאות לכל שלבי הפרויקט ולחלק את ההוצאה הצפויה בכל חודש וחודש, כדי להפחית את סכומי ההלוואה ולפיכך להגדיל את הרווחים.

3mills_edited.jpg
cjtv48oeecbziqfwakgv.jpg
bottom of page