top of page
ניהול תכנון

רכישת קרקעות ונכסים

ניהול תב"ע ותכנון

3

ניהול פרוייקטים ופיננסי

4

בנייה ו

פיקוח

5

ניהול נכסים ומכירות

ניהול תכנון

המומחיות שלנו בתכנון והרשת הרחבה שלנו של מומחים רבים בתחומי ההנדסה והעיצוב, מאפשרת לנו לנהל את כל תהליך התכנון, מהשלב הראשוני שבו פרויקטים מסוימים עשויים לדרוש תכנון קונספטואלי והתייעצויות עם בעלי עניין מקומיים מרכזיים לבדיקות כדאיות קפדניות, ועד לקבלת כל האישורים וההרשאות הנדרשים לאורך כל תהליך המיזם ובמקביל לתוכנית הפרויקט. 

תכניות אב והתחדשות עירונית

לתוכניות גדולות יש נטייה להימשך זמן רב בתכנון ובביצוע, תוכניות מסוימות עשויות להימשך עשרות שנים מהשלב הראשוני עד לאיכלוס. המטרה שלנו היא לזהות את מגמות השוק המשתנות בתעשייה ולספק תוכניות 'חסינות לעתיד' כדי להבטיח את הצלחתן לאחר איכלוס ובמשך עשרות שנות הפעילות הבאות.

הערכות כדאיות

במקרים רבים, ייתכן שפרויקט לא יהיה כדאי כלכלית לביצוע עקב מגבלות תכנון קפדניות. אנו מסוגלים להציע ללקוחותינו את הסיוע הנדרש כדי להתגבר על מגבלות אלו על ידי יצירת קשר וניהול דיון פתוח בסוגיות עיקריות עם רשויות מקומיות ובעלי עניין מרכזיים כדי לקדם את מיזמי לקוחותינו ולטפל בבעיות או דרישות שהועלו באמצעות תכנון קפדני, מסור והוליסטי. 

שלביות ולוגיסטיקה

ביצוע בדיקות נאותות קפדניות כדי להבין את דרישות המיזם תוך זיהוי כל מגבלות האתר, התאמת שלביות ולוגיסטיקה לביצוע ועל ידי כך, לחסוך ללקוחותינו כל עיכובים באתר, מזעור תשלומים, והורדת סיכונים מיותרים שעלולים להתפתח בזמן הביצוע.

ncgm01.jpeg
564f3f2edd0895c61b8b45fe-750-562-0001.jpg
bottom of page